Adinkra AkobenAdinkra Asase Ye DuruAdinkra Me Ware MoAdinkra Owuo AtwedeeAdinkra Waba AbaAdinkra Ananse NtontanThe Ogham Beithe Celtic SymbolThe Ogham Luis Celtic SymbolAbundance Mandala